Lectură de zi cu picături ‘umede’

“Mai jos de cantonul Rinului, unde malurile fluviului pierd înfățișarea lor zâmbitoare, unde dealurile și stâncile se ridică semețe, crestate de ruinele lor romantice și unde domnește măreția aspră și sălbatecă a naturii-acolo e pitulat, ca o grozavă amintire a trecutului, întunecatul, străvechiul orășel Bacharach.

Nu totdeauna au fost așa de mohorâte și de dărăpănate zidurile lui, azi cu catapultele știrbe și cu turnurile de gardă oarbe, prin crăpăturile cărora fluieră vântul iar vrăbiile își fac cuiburile. Pe aceste străzi sărace, urâte și noroioase care se zăresc prin poarta zdrențuită a cetății, n-a domnit totodeauna acea tăcere de pustietate, întreruptă doar de strigătele copiilor, de cicăliturile femeilor și de răgetul vacilor.”

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s